slider
 • Σχετικά με μας

 • Τι είναι το Key CERT;

  Το Key CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης, ο οποίος ακολουθώντας αυστηρές προδιαγραφές και συγκεκριμένη μεθοδολογία, πιστοποιεί γνώσεις πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο, μέσα από ένα δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Key CERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς, έχει την έγκριση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OEEK), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας κι αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν!

 • Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Key CERT;

  Τις βασικές πληροφορίες για τα σχήματα πιστοποίησης του Key CERT, τις οδηγίες για την εξεύρεση του πλησιέστερου Εξεταστικού Κέντρου στην πόλη ή το νομό σας και την επόμενη ημερομηνία των εξετάσεων, που αυτό διοργανώνει, μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα session του site «Εξεταστικά Κέντρα», αλλά και «Εξετάσεις». Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Key CERT στο τηλέφωνο 210.3390.623, στο fax 210.3638.562 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@keycert.net

 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Key CERT;

  Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για να επιλέξει κάποιος ένα πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του Key CERT, συνοψίζονται στα ακόλουθα: Είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Το Key CERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς, έχει την έγκριση του ΟΕΕΚ, αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας. Το Key CERT αποτελεί πλέον ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν! Είναι προσανατολισμένο στις ιδιαιτερότητες του Έλληνα υποψήφιου για πρόσληψη στο δημόσιο. Το Key CERT σχεδιάστηκε κι αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες και ειδικούς της πληροφορικής, για να καλύψει τις σύγχρονες κι υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις της ελληνικής Αγοράς Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Έλληνα υποψήφιου για πρόσληψη, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Συμβάλλει στον περιορισμό της εξαγωγής συναλλάγματος αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Το Key CERT, ως μια αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία, απαντά δυναμικά στις ξενόφερτες πιστοποιήσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της εξαγωγής συναλλάγματος αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Βασίζεται σε μια πλήρως δομημένη μεθοδολογία κι ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα. Το Key CERT, εφαρμόζει μια ευέλικτη και πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία, διατηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα. Η εξεταστέα ύλη κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού κι ανανεώνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες της Αγοράς εργασίας και την αναβάθμιση στα λογισμικά και λειτουργικά συστήματα. Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό επιτήρηση ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες. Το Key CERT, ιδιαιτέρως στους τομείς διοικητικής, εκπαιδευτικής και τεχνικής υποστήριξης, στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες, φιλικούς κι «ανθρώπινους», που είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα στον κάθε ενδιαφερόμενο, για άμεση κι ουσιαστική επικοινωνία, για νΆ αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε απορία και να επιλύσουν κάθε λεπτομέρεια ή τυχόν πρόβλημα, που θα παρουσιαστεί. Έχει σχεδιάσει και σταδιακά παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, βασισμένα στις ανάγκες της σύγχρονης Αγοράς Εργασίας. Το Key CERT μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει, σχεδιάσει και σταδιακά παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, βασισμένα στις ανάγκες της σύγχρονης Αγοράς Εργασίας: - Τo Key CERT ΙΤ Initial. - Το Key CERT ΙΤ Basic. - Το Key CERT ΙΤ Basic Plus. - Το Key CERT ΙΤ Expert. - Το Key CERT ΙΤ Specialist. - Το Kid CERT ΙΤ. Διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Key CERT διαθέτει σήμερα ένα σημαντικό και δυναμικό δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα, που σχεδόν σε καθημερινή βάση διοργανώνουν με επιτυχία εξετάσεις, για κάθε θεματική ενότητα, όλων των παρεχόμενων πιστοποιητικών. Κάποιο από αυτά είναι …δίπλα σας, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις δικές σας ανάγκες. Aποτελεί εφόδιο ζωής για …όλους! Το Key CERT αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε ενεργό πολίτη, που αναζητά εργασία ή επαγγελματική εξέλιξη, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές, αλλά και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων και σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Παραλλήλως, αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, που επιθυμούν νΆ αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων των υποψήφιων στελεχών τους.

 • Σε ποιους απευθύνεται το Key CERT;

  Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κατοχή γνώσεων και ιδιαίτερων δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στις παραγωγικές διαδικασίες. Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου, διασφαλίζει ταυτοχρόνως την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελεί ένα κατεξοχήν πολύτιμο «εργαλείο» για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το Key CERT αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε ενεργό πολίτη, που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται, σε μαθητές και φοιτητές αλλά και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Παραλλήλως, αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, που επιθυμούν ν’ αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων των υποψήφιων στελεχών τους.

 • Ποιο είναι το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Key CERT;

  Το Συμβούλιο Πιστοποίησής του Key CERT, περιλαμβάνει εκπροσώπους θεσμικών φορέων, που έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι φορείς που αποτελούν το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Key CERT είναι: Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ). Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ)

 • Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας του Key CERT;

  Το Key CERT δημιουργεί ένα πρότυπο μοντέλο «εκπαίδευσης» και πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (και όχι μόνον). Το Key CERT παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών, τόσο για το βασικό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής, όσο και για προχωρημένα επίπεδα και εξειδικευμένες δεξιότητες, βασισμένα στις επιμέρουςανάγκες της σύγχρονης Αγοράς Εργασίας. Η εξεταστέα ύλη κάθε επιμέρους πιστοποιητικού Key CERT είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται συνεχώς, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αγοράς και την αναβάθμιση στα λογισμικά και λειτουργικά συστήματα. Το Key CERT ακολουθεί μια πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία, τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα. Συνολικώς πρόκειται για ένα άριστο, ευέλικτο και άρτια δομημένο πρόγραμμα. Η «εκπαίδευση» και πιστοποίηση κατά Key CERT προετοιμάζει κάθε ενεργό πολίτη και του εξασφαλίζει την ιδανικότερη προετοιμασία, για τη συμμετοχή του στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η «υιοθέτηση» του Key CERT, εκτός όλων των άλλων, αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, κυρίως σε ατομικό αλλά ταυτοχρόνως και σε εταιρικό - ομαδικό επίπεδο.

 • πιστοποιητικα

 • Ποια πιστοποιητικά του Key CERT προσφέρονται σήμερα;

  Το Key CERT διαθέτει μια πλήρη και διαρκώς αναπτυσσόμενη σειρά Σχημάτων Πιστοποίησης, που καλύπτουν κάθε επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας αλλά και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τους απολύτως αρχάριους, σε προχωρημένους χρήστες και αρκετές εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές. Όλα τα Σχήματα Πιστοποίησης του Key CERT σχεδιάζονται κι αναπτύσσονται από έμπειρους επιστήμονες και εξειδικευμένες ομάδες ανθρώπινου δυναμικού και διακρίνονται για τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζουν. Τα πιστοποιητικά που προσφέρονται σήμερα είναι τα εξής: Key CERT IT Initial Το αναγκαίο πιστοποιητικό, που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνονται οι εξής τρεις εξεταστικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word). Υπολογιστικά Φύλλα (Excel). Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Initial και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. Key CERT IT Basic Το ευέλικτο πιστοποιητικό, που προσαρμόζεται στις περισσότερες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνονται οι εξής τρεις εξεταστικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word). Υπολογιστικά Φύλλα (Excel). Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet). και κατ’ επιλογή μια εκ των: Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows). Παρουσιάσεις (Power Point). Βάσεις Δεδομένων (Access) Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Initial και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. Key CERT IT Basic Plus Το πλήρες πιστοποιητικό, που καλύπτει στο σύνολό τους όλες τις πιθανές απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνονται οι εξής έξι εξεταστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows). Επεξεργασία Κειμένου (Word). Υπολογιστικά Φύλλα (Excel). Παρουσιάσεις (Power Point). Βάσεις Δεδομένων (Access). Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet). Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Initial και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. Key CERT IT Expert Πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω τέσσερις αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word). Υπολογιστικά Φύλλα (Excel). Παρουσιάσεις (Power Point). Βάσεις Δεδομένων (Access). Καθεμία από τις τέσσερις προαναφερόμενες ενότητες μπορεί ν’ αξιολογηθεί και μεμονωμένα, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού Key CERT IT Expert για τη συγκεκριμένη ενότητα. Ωστόσο, μόνον η ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση του πλήρους πιστοποιητικού Key CERT IT Expert, αποδεικνύοντας ότι, ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις ενότητες και είναι απολύτως σε θέση ν’ αντιμετωπίζει εργασίες ιδιόμορφες, σύνθετες και ιδιαίτερης δυσκολίας. Kid CERT IT Ένα ειδικά σχεδιασμένο «σύστημα» αξιολόγησης δεξιοτήτων και εξοικείωσης με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών, που εξάπτει τη φαντασία και προκαλεί τη δημιουργικότητά τους. Περιλαμβάνονται οι εξής πέντε εξεταστικές ενότητες: Εισαγωγή στους υπολογιστές. Επεξεργασία Κειμένου (Word). Υπολογιστικά Φύλλα (Excel). Τεχνολογίες Internet. Παρουσιάσεις (Power Point). Key CERT IT Specialist Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε: WEB DESIGNER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER

 • Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος υποψήφιος για ν’ αποκτήσει κάποιο από τα πιστοποιητικά του Key CERT;

  Το σύνολο των επιμέρους γνωστικών περιεχομένων για κάθε πιστοποιητικό Key CERT, δηλαδή, ό,τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, περιγράφεται αναλυτικώς και με σαφήνεια στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε Σχήματος Πιστοποίησης. Η Εξεταστέα Ύλη για κάθε πιστοποιητικό είναι στη διάθεση κάθε υποψηφίου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τη βρουν στο αντίστοιχο session του site «Σχήματα Πιστοποίησης». Σημειώνεται ότι, τους παρέχεται η δυνατότητα να τη διαβάσουν ή να την «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους.

 • To Key CERT είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος;

  Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Το Key CERT αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο κι αναφέρεται ως ένα έγκυρο πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις προκηρύξεις των δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Ο εντυπωσιακός αριθμός των μέχρι σήμερα κατόχων πιστοποιητικών Key CERT, αποδεικνύει την αποδοχή του, τόσο από τους υποψήφιους, όσο και από την ίδια την Αγορά Εργασίας. Παραλλήλως, το Key CERT αναγνωρίζεται και στη χώρα μας από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς: Το πιστοποιητικό Key CERT είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το πιστοποιητικό Key CERT αποτελεί πρώτιστη επιλογή πολλών Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) της χώρας μας, για την ένταξη των καταρτιζομένων τους στις διαδικασίες πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό Key CERT αναφέρεται ως ένα έγκυρο πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις προκηρύξεις δημόσιων Οργανισμών και Φορέων.

 • Τα πιστοποιητικά του Key CERT έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα;

  Τα πιστοποιητικά του Key CERT έχουν ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθότι αναγνωρίζονται επισήμως από ένα κράτος μέλος αυτής. Στους μελλοντικούς στόχους του Key CERT είναι σταδιακώς ν’ αναπτύξει κι ένα δίκτυο συνεργασιών με εκπαιδευτικά κέντρα και φορείς, το οποίο θα εκτείνεται και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας.

 • Πως μπορώ να δω ένα δείγμα του πιστοποιητικού Key CERT IT Expert;

  Δείγμα του Πιστοποιητικού Key CERT IT Expert

 • Πως μπορώ να δω ένα δείγμα του πιστοποιητικού Key CERT IT Basic Plus;

  Δείγμα Πιστοποιητικού Key CERT IT Basic Plus

 • Πως μπορώ να δω ένα δείγμα του πιστοποιητικού Key CERT IT Basic;

  Δείγμα Πιστοποιητικού Key CERT IT Basic

 • Πως μπορώ να δω ένα δείγμα του πιστοποιητικού Key CERT IT Initial;

  Δείγμα Πιστοποιητικού Key CERT IT Initial

 • Εξετασεις

 • Τι πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Key CERT;

  Ο κάθε υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Key CERT πρέπει καταρχήν ν’ απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT. Είτε εκπαιδεύεται ήδη σε ένα Εξεταστικό Κέντρο, είτε όχι, πρέπει να επικοινωνήσει με το Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής του, ν’ αποκτήσει μια Κάρτα Δεξιοτήτων και να δηλώσει τη συμμετοχή του στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης. Ένας υποψήφιος την ίδια ημέρα μπορεί να εξεταστεί από μια (1) έως και έξι (6) διαφορετικές ενότητες. Στα αντίστοιχα session του site «Εξεταστικά Κέντρα» ή «Εξετάσεις» μπορεί κανείς ν’ αναζητήσει τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT ανά νομό, ανά περιοχή, ανά ημερομηνία εξέτασης κ.λπ.

 • Ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT πρέπει να διενεργεί εξετάσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες;

  Ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT είναι ελεύθερο να προγραμματίζει και να διενεργεί εξετάσεις όποτε το επιθυμεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των επισήμων Εγχειριδίων Λειτουργίας του Key CERT. Εξετάσεις δεν διενεργούνται την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα, στις Εθνικές εορτές και αργίες.

 • Σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT δίδουν εξετάσεις αποκλειστικώς και μόνον οι μαθητές του και οι εργαζόμενοι σε αυτό;

  Ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT είναι υποχρεωμένο να δέχεται κάθε ενδιαφερόμενο - υποψήφιο που απευθύνεται σε αυτό, ανεξαρτήτως από το αν ο υποψήφιος είναι και μαθητής του συγκεκριμένου κέντρου και ανεξαρτήτως από το αν ο υποψήφιος έχει προηγουμένως εκπαιδευτεί στην πληροφορική ή όχι.

 • Kάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών Key CERT;

  Κάθε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT είναι ελεύθερο να προγραμματίσει εξετάσεις κατά τις ημερομηνίες, που εκείνο επιθυμεί. Όταν κάποιος ενδιαφερόμενος – υποψήφιος αναζητά πληροφορίες μέσω του site και από το ειδικό session αυτού «Εξεταστικά Κέντρα», τότε στα αποτελέσματα της αναζήτησής του και δίπλα από τα στοιχεία του κάθε Εξεταστικού Κέντρου αναγράφεται και η ημερομηνία των επόμενων προγραμματισμένων εξετάσεων αυτού. Αν δεν αναγράφεται ημερομηνία, σημαίνει ότι, τουλάχιστον για τις επόμενες είκοσι [20] ημερολογιακές ημέρες, το συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο δεν έχει προγραμματίσει εξετάσεις. Σε περίπτωση που το Εξεταστικό Κέντρο, που έχει απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος - υποψήφιος δεν έχει προγραμματίσει εξετάσεις στις ημερομηνίες, που ο ίδιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί ν’ ανατρέξει στο ειδικό session του site «Εξετάσεις» και να δει αν μπορεί να εξεταστεί τις επιθυμητές ημερομηνίες σε κάποιο άλλο Εξεταστικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής του.

 • Μπορεί ένας υποψήφιος να δώσει ορισμένες εξετάσεις σε ένα Εξεταστικό Κέντρο και στη συνέχεια τις υπόλοιπες σε ένα άλλο;

  Ένας υποψήφιος μπορεί να δώσει ορισμένες εξετάσεις (κάποιες εξεταστικές ενότητες) για την απόκτηση ενός πλήρους πιστοποιητικού σε ένα Εξεταστικό Κέντρο και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις εξετάσεις του (τις εναπομείναντες εξεταστικές ενότητες) σε οποιοδήποτε άλλο Εξεταστικό Κέντρο επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Δεξιοτήτων του.

 • Μπορεί ένας υποψήφιος να δώσει εξετάσεις σε ένα οποιοδήποτε Εξεταστικό Κέντρο ή πρέπει προηγουμένως να έχει εκπαιδευτεί σε αυτό;

  Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες εξετάσεις οποιουδήποτε πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT επιθυμεί, ανεξαρτήτως βεβαίως αν έχει προηγουμένως εκπαιδευτεί (παρακολουθήσει μαθήματα) σε αυτό ή όχι.

 • Πόση χρονική διάρκεια έχει κάθε επιμέρους εξέταση για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού Key CERT;

  Η προκαθορισμένη και απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την εξέταση κάθε επιμέρους εξεταστικής ενότητας, κάθε πιστοποιητικού Key CERT, είναι 45’.

 • Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, πώς αποκτώνται τα πιστοποιητικά Key CERT από κάθε υποψήφιο - επιτυχόντα;

  Πιστοποιητικό Key CERT IT Initial: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις τρεις (3) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Initial. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Initial σε μεμονωμένες ενότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης σε κάθε μεμονωμένη εξεταστική ενότητα ή ενότητες και βεβαίως μετά την εκδήλωση της επιθυμίας του επιτυχόντα – υποψηφίου, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε τη συγκεκριμένη εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού σε μεμονωμένες ενότητες. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Initial για τη μεμονωμένη ενότητα ή ενότητες. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Basic: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις τέσσερις (4) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Basic. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Basic Plus: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις έξι (6) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Basic Plus. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Expert: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις τέσσερις (4) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Expert. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Expert σε μεμονωμένες ενότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης σε κάθε μεμονωμένη εξεταστική ενότητα ή ενότητες και βεβαίως μετά την εκδήλωση της επιθυμίας του επιτυχόντα – υποψηφίου, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε τη συγκεκριμένη εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού σε μεμονωμένες ενότητες. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Expert για τη μεμονωμένη ενότητα ή ενότητες. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις τέσσερις (4) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist σε μεμονωμένες ενότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης σε κάθε μεμονωμένη εξεταστική ενότητα ή ενότητες και βεβαίως μετά την εκδήλωση της επιθυμίας του επιτυχόντα – υποψηφίου, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε τη συγκεκριμένη εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού σε μεμονωμένες ενότητες. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist για τη μεμονωμένη ενότητα ή ενότητες. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT. Πιστοποιητικό Kid CERT IT: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις πέντε (5) εξεταστικές ενότητες, το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση, αποστέλλει στο Key CERT συμπληρωμένη καταλλήλως την αντίστοιχη αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Το Key CERT επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου και εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό Kid CERT IT. Η παραλαβή του πιστοποιητικού, από τον επιτυχόντα - υποψήφιο, γίνεται από το ανάλογο Εξεταστικό Κέντρο και μετά την παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών, μετά την αποστολή της αντίστοιχης αίτησης στα κεντρικά γραφεία του Key CERT.

 • Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια εξέταση, για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού Key CERT, πόσες φορές μπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις;

  Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του, όσες φορές χρειαστεί. Κάθε φορά όμως θα διαγωνίζεται σε ένα διαφορετικό set ερωτήσεων - θεμάτων.

 • Τι είναι η Βάση Εξεταστικών Ερωτήσεων (Question Testing Base) για την απόκτηση των πιστοποιητικών του Key CERT IT;

  Η Βάση των Εξεταστικών Ερωτήσεων (Question Testing Base) των πιστοποιητικών του Key CERT αλλά και συνολικώς του αυτοματοποιημένου συστήματος εξετάσεων για την απόκτηση όλων των επιμέρους πιστοποιητικών του Key CERT, αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων, που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις σε κάθε εξεταστική ενότητα και οι οποίες έχουν προέλθει, κατά βάση, από την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη κάθε ενότητας και πιστοποιητικού. Η Βάση των Εξεταστικών Ερωτήσεων χαρακτηρίζεται ως ένα έγγραφο όπου αποκλειστική πρόσβαση έχει μόνον το Key CERT. Για κάθε εξεταστική ενότητα, κάθε επιμέρους πιστοποιητικού, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις - θέματα εξέτασης και η συνολική λειτουργία του όλου συστήματος έχει ως βασικό στόχο της το ότι, σε περίπτωση μίας ή περισσότερων αποτυχιών κάποιου υποψήφιου, ο συγκεκριμένος υποψήφιος να μην επανεξεταστεί στην ίδια ακριβώς ερώτηση – θέμα.

 • Επιτηρητες

 • Πώς μπορώ να συμπεριληφθώ στην ομάδα των πιστοποιημένων Επιτηρητών Εξετάσεων Key CERT;

  Εάν κι εσείς πιστεύετε ότι, μπορείτε να συμπεριληφθείτε στην ομάδα των Επιτηρητών του Key CERT, «κατεβάστε» το επισυναπτόμενο αρχείο .doc με την «Αίτηση Υποψήφιου Επιτηρητή Εξετάσεων Key CERT», εκτυπώστε το, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία και στείλτε το ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Key CERT Y/O Τμήματος Πιστοποίησης Επιτηρητών Βερανζέρου 3 - Πλ. Κάνιγγος, 10677, Αθήνα

 • Ποια είναι τα ελάχιστα απαιτητά τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας πιστοποιημένος Επιτηρητής Εξετάσεων Key CERT;

  Τα ελάχιστα απαιτητά τυπικά προσόντα, τα οποία πρέπει να διαθέτει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων Key CERT είναι τα ακόλουθα: • Να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. • Η’ να είναι κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ. • Τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει συνάφεια με την πληροφορική, όπως επίσης και επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση θεωρούνται ως επιπρόσθετα προσόντα. • Εφόσον ο Επιτηρητής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλει να λαμβάνει, όπου κι όταν απαιτείται, την προβλεπόμενη άδεια.

 • Ποιες είναι οι αναλυτικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των πιστοποιημένων Επιτηρητών Εξετάσεων Key CERT;

  Οι Επιτηρητές Εξετάσεων Key CERT φέρουν την ευθύνη της κατάλληλης προετοιμασίας, της σωστής διεξαγωγής αλλά και της ορθής ολοκλήρωσης των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών Key CERT. Έχουν δε αναλυτικώς τις στη συνέχεια αναφερόμενες υποχρεώσεις και καθήκοντα: Πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. - Φέρουν την ευθύνη για να προετοιμαστεί καταλλήλως, αφενός μεν η αίθουσα, αφετέρου δε οι συμμετέχοντες υποψήφιοι, για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. - Σε γενικές γραμμές ελέγχουν την τήρηση όλων των προδιαγραφών της εξεταστικής διαδικασίας. - Επίσης ελέγχουν την ταυτοπροσωπία του Υπεύθυνου Εξετάσεων Key CERT του πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT αλλά και των υποψηφίων που συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις. Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. - Πέραν του αρχικού ελέγχου, ο Επιτηρητής διεξάγει ελέγχους και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς είναι το μοναδικό πρόσωπο, πέραν των συμμετεχόντων υποψηφίων, που βρίσκεται εντός της αίθουσας των εξετάσεων (και δεν αποχωρεί από αυτή καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων), διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, το αδιάβλητο του συστήματος εξέτασης και κατ’ επέκταση την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού των εξετάσεων Key CERT. - Επιπροσθέτως και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο Επιτηρητής, επιλύει διάφορα τεχνικά θέματα. Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, ο Επιτηρητής καλεί τον ορισμένο Υπεύθυνο Εξέτασης του πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT, ο οποίος με τη σειρά του και σε συνεργασία με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων του Key CERT, μεριμνά για την επίλυση του προβλήματος. Κατόπιν τούτου, ο Υπεύθυνος Εξέτασης θα πρέπει ν’ αποχωρήσει από την αίθουσα εξετάσεων χωρίς να έχει το δικαίωμα να επανέλθει, αν δεν ζητηθεί αυτό από τον Επιτηρητή εξετάσεων. - Κηρύσσει την έναρξη της εξεταστικής ώρας, εφόσον παραβρίσκονται στην αίθουσα εξέτασης μόνον οι δηλωμένοι υποψήφιοι της τρέχουσας εξεταστικής ώρας, έχοντας διεξάγει σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας αυτών. - Από τη στιγμή που ξεκινά η εξέταση, απαγορεύει την είσοδο στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ήδη δηλωθεί σε άλλη εξεταστική ώρα. - Επιτρέπει την αποχώρηση υποψηφίων από την αίθουσα εξετάσεων, μόνο στις περιπτώσεις που έχουν ολοκληρώσει το test ή σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μετάθεση του συγκεκριμένου test σε επόμενη εξεταστική ώρα. - Επίσης, επιβλέπει και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων. Σε ανάλογες περιπτώσεις, προχωρά στις απαραίτητες συστάσεις κι έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να προχωρήσει στην αποβολή όλων όσων δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του. - Ο Επιτηρητής μπορεί να προβεί στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους, όπως π.χ. δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT, που δεν επιτρέπουν (παρά τις προσπάθειες) την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων, μη ενδεδειγμένη στάση ή ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του Υπεύθυνου Εξετάσεων και των υποψηφίων στις υποδείξεις και τις συστάσεις του Επιτηρητή (πάντα βεβαίως κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων του Key CERT). - Τέλος, λειτουργεί επικουρικώς και μπορεί ν’ απαντά σε πιθανά ερωτήματα των συμμετεχόντων υποψηφίων, που σχετίζονται με τη διατύπωση των θεμάτων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δίδει απαντήσεις και λύσεις, που θα οδηγήσουν τους υποψήφιους στην ορθή απάντησή τους. - Σε περιπτώσεις υποψηφίων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ο Επιτηρητής μπορεί να λειτουργήσει επικουρικώς, έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές οι εξεταστικές διαδικασίες καθώς και τα θέματα, που καλούνται οι υποψήφιοι ν’ απαντήσουν. Μετά το πέρας των εξετάσεων. - Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο Επιτηρητής, προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες σηματοδοτούν την οριστική και έγκυρη λήξη της εξεταστικής διαδικασίας. - Συλλέγει το υλικό εξέτασης από τους εξεταζόμενους. - Υποβάλλει το Δελτίο Εξέτασης. - Ενημερώνει το Key CERT.

 • Εξεταστηκα Κεντρα

 • Ποια είναι τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT;

  Η κατάσταση με τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, βρίσκεται στο αντίστοιχο session του site «Εξεταστικά Κέντρα». Στις σελίδες αυτές η αναζήτηση γίνεται βάσει νομού ή πόλης. Παραλλήλως, κατάσταση με τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT παρουσιάζεται και στο αντίστοιχο session του site «Εξετάσεις», όπου η αναζήτηση γίνεται βάσει των ημερομηνιών εξέτασης ανά νομό ή πόλη. Το Key CERT δεν προτείνει κάποιο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μόνος του να επιλέξει εκείνο, που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

 • Πώς μπορώ να δω τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT;

  Τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα δει πηγαίνοντας στο αντίστοιχο session του site «Εξεταστικά Κέντρα» ή κάνοντας «κλικ» εδώ.

 • Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT;

  Ως πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT μπορεί να πιστοποιηθεί οποιαδήποτε επιχείρηση, αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές, που έχουν θεσπιστεί με βάση το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012, Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016), όπως και τις εξεταστικές προδιαγραφές με βάση το ΦΕΚ 2123/Β/01.08.2014 των Υπουργών Οικονομικών–Παιδείας & Θρησκευμάτων–Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ο ΕΟΠΠΕΠ αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 • Ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT πρέπει να διδάσκει βάσει συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ύλης, βιβλίων και μεθοδολογίας;

  Όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης του Key CERT είναι εξεταστικές και δεν εμπλέκονται σε καμία απολύτως περίπτωση με την εκπαίδευση. Ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT είναι ελεύθερο να εφαρμόζει οποιαδήποτε μεθοδολογία επιθυμεί και να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική ύλη αλλά και τα βιβλία της επιλογής του.

 • Ποιες είναι οι προδιαγραφές χρήσης του λογοτύπου – επίσημου σήματος του Key CERT;

  Οι προδιαγραφές χρήσης του λογοτύπου, των γραμματοσειρών και των χρωμάτων των πιστοποιητικών Key CERT, αναγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Χρήσης Εμπορικών Σημάτων Key CERT, που δίδεται σε κάθε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT, με την υπογραφή της αρχικής σύμβασης συνεργασίας.

 • Ποιος είναι ο κατεξοχήν ρόλος του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου για το Key CERT;

  Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ του συγκεκριμένου Εξεταστικού Κέντρου και του φορέα πιστοποίησης Key CERT. Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για όλα τα θέματα, που αφορούν αμέσως ή εμμέσως στο Key CERT (π.χ. προγραμματισμός εξετάσεων, διοργάνωση εξετάσεων, διενέργεια εξετάσεων, λογιστικά θέματα κ.λπ.) μέσα στο Εξεταστικό Κέντρο.

 • Ποιος είναι ο ρόλος του Υπεύθυνου Εξεταστικής Διαδικασίας Key CERT;

  Ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας Key CERT είναι ο συνεργάτης του κάθε πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT, ο οποίος ορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο ως υπεύθυνος σε κάθε ημερομηνία εξετάσεων για την άρτια προετοιμασία και τη διεξαγωγή αυτών. Συνιστάται να είναι κάτοχος πιστοποιητικού Key CERT.

 • Με ποιους τρόπους παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη από το Key CERT στα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του;

  Σε θέματα εξετάσεων: Στο Key CERT λειτουργεί μια άρτια οργανωμένη Διεύθυνση Υποστήριξης Εξεταστικών Κέντρων, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες, φιλικούς κι «ανθρώπινους», που είναι ανά πάσα στιγμή δίπλα στον κάθε συνεργάτη του, για άμεση κι ουσιαστική επικοινωνία, για ν’ αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε απορία και να επιλύσουν κάθε λεπτομέρεια ή τυχόν πρόβλημα, που θα παρουσιαστεί, με απρόσκοπτη λειτουργία επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, από τις 09.00’ έως τις 21.00’ καθημερινώς. Σε θέματα ανάπτυξης: Στο Key CERT επιπροσθέτως λειτουργεί και μια ειδική ομάδα Σύμβουλων Ανάπτυξης, οι οποίοι εκτός όλων των άλλων υποχρεώσεών τους, έχουν και ως κύρια αρμοδιότητα να πραγματοποιούν επισκέψεις στα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με απώτερο στόχο να προσφέρουν συμβουλές και κατευθύνσεις αλλά και για να βοηθήσουν ουσιαστικώς και αποτελεσματικώς στην περαιτέρω προώθηση των πιστοποιήσεων Key CERT αλλά και στην εν γένει ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – εξεταστικών κέντρων. Σε θέματα marketing και δημοσίων σχέσεων: Στο Key CERT επιπροσθέτως λειτουργεί και η Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων, τα στελέχη της οποίας είναι πρόθυμα να προσφέρουν συμβουλές, οδηγίες και κατευθύνσεις, τόσο σε επίπεδο τοπικής προβολής των πιστοποιήσεων Key CERT αλλά και σε επίπεδο χρήσης σημάτων, λογότυπων κι άλλων marketing tools του Key CERT.

 • Πότε μπορούν τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT να κάνουν χρήση του λογοτύπου – επίσημου σήματος του Key CERT;

  Τα πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Key CERT μπορούν να χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά εμπορικά σήματα του Key CERT, αποκλειστικώς και μόνο μετά την υπογραφή της σύμβαση συνεργασίας με το Key CERT και την ενεργοποίησή τους στο site αυτού. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε χρήση του σήματος, λογότυπου, λεκτικού ή ακόμα και αναφοράς στα σχήματα πιστοποίησης Key CERT, απαιτεί την πρωτύτερη έγκριση από τη Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων του Key CERT. Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο υποχρεούται ν’ αποστείλει δείγμα του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης (καταχώρηση εφημερίδων ή περιοδικών, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό spot, αγγελία, ένθεση κ.λπ.) στο οποίο κάνει χρήση του σήματος ή του αρκτικόλεξου Key CERT, ώστε να δοθεί και η ανάλογη έγκριση ή να λάβει διορθωτικές οδηγίες

 • Εκπαιδευση

 • Που μπορεί να εκπαιδευτεί ένας υποψήφιος;

  Ένας υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό Κέντρο για να πραγματοποιήσει την όποια εκπαίδευση επιθυμεί. Αν ο υποψήφιος κρίνει ότι, είναι κάτοχος και γνώστης όλων των γνώσεων που απαιτούνται για ν’ αποκτήσει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, μπορεί να δηλώσει αμέσως τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού Key CERT θα πρέπει ν’ απευθυνθεί οπωσδήποτε σε κάποιο πιστοποιημένο και επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Key CERT, τα πλήρη στοιχεία του οποίου μπορεί να βρει στα αντίστοιχα session του site «Εξετάσεις» ή «Εξεταστικά Κέντρα».

 • Υπάρχουν ειδικά βιβλία που οδηγούν στην απόκτηση των πιστοποιητικών του Key CERT;

  Υπάρχουν πολλά βιβλία, τα οποία μπορούν να συμβουλευτούν οι υποψήφιοι για να προετοιμαστούν καταλλήλως για την απόκτηση των πιστοποιητικών του Key CERT. Προκειμένου να βοηθήσει τους υποψήφιους αλλά και τα εκπαιδευτικά κέντρα στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, το Key CERT, αφού πρωτίστως έχει ελέγξει το περιεχόμενο των διαθέσιμων συγγραμμάτων ως προς την πλήρη κάλυψη κάθε επιμέρους γνωστικού περιεχομένου της Εξεταστέας Ύλης κάθε πιστοποιητικού και βεβαίως την ορθότητα των εννοιών, στη συνέχεια έχει επιλέξει και προτείνει συγκεκριμένα βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων για κάθε πιστοποιητικό που παρέχει. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικώς με τα προτεινόμενα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό των πιστοποιητικών Key CERT μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο αντίστοιχο session του site «Σχήματα Πιστοποίησης».

 • Υπάρχουν demo των εξετάσεων του Key CERT;

  Στα διάφορα σχήματα πιστοποίησης του Key CERT χρησιμοποιείται το εξεταστικό σύστημα Automated Test Evaluation System (ATES). Στα εξεταστικά συστήματα ATES χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση και επιπροσθέτως η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση. Ο υποψήφιος εξετάζεται για κάθε εξεταστική ενότητα μέσα στην πραγματική εφαρμογή (inATES). Το σύστημα των εξετάσεων έχει αναπτυχθεί από την εταιρία INFOlearn. Demo με το εξεταστικό σύστημα inATES, για τα πιστοποιητικά των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, υπάρχει διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο session του site «Σχήματα Πιστοποίησης». (Προσοχή: αρχείο zip, μεγέθους 45ΜΒ). Στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν διαθέσιμα και άλλα νέα test προετοιμασίας για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά του Key CERT.

 • Τι είναι η Κάρτα Δεξιοτήτων;

  Η Κάρτα Δεξιοτήτων επιτρέπει στον κάτοχό της και ενδιαφερόμενο για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού Key CERT, να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες εξετάσεις ενός πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου Key CERT και του χρησιμεύει ως απαραίτητο «συνοδευτικό έγγραφο» καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Στην Κάρτα Δεξιοτήτων αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου και όλες οι ενότητες στις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος, καθώς επίσης και σαφείς οδηγίες χρήσης. Με την έκδοση της Κάρτας Δεξιοτήτων του, ο υποψήφιος καταγράφεται αυτομάτως και επισήμως ως υποψήφιος για το πιστοποιητικό Key CERT. Κάθε φορά, που ο υποψήφιος ολοκληρώνει με επιτυχία μια εξέταση, συμπληρώνεται αντιστοίχως και η Κάρτα Δεξιοτήτων του.

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Δικτύων;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Δικτύων συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου, μονάδα εξόδου, κανάλια δεδομένων. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (καταχωρητές, αριθμητική και λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου). Εντολή (μορφή εντολής, κωδικοποίηση εντολής, κύκλος εντολής). Οργάνωση δεδομένων (bits, bytes, words). Προσημασμένοι ακέραιοι. Κωδικοποίηση BCD. Κωδικοποίηση χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC). Τμήματα μνήμης. Υπολογισμός φυσικών διευθύνσεων. Καταχωρητές (γενικής χρήσης, τμημάτων, δεικτών, flag). Τύποι και κατηγορίες κουτιών Η/Υ. Τύποι και κατηγορίες τροφοδοτικών, ισχύς, τύπος, θόρυβος, τρόπος κατασκευής. Τύποι και κατηγορίες μητρικών καρτών, δυνατότητες, extras, socket επεξεργαστή, τύποι μνήμης, controllers, chipset, BIOS. Τύποι επεξεργαστών ανά εταιρία, τύπο, cache, κατανάλωση, socket, πολλαπλού πυρήνα, 32-64 bit. Κατηγορίες ανά συνδεσμολογία, χωρητικότητα, ταχύτητα. Τύποι οπτικών συσκευών, μέσα εγγραφής, formats, τύποι δισκετών. Τύποι, επεξεργαστής γραφικών, μνήμη, ανάλυση, vga - dvi, s – video. Ανάλυση, χρώματα, CRT, TFT - LCD, flat, ρυθμός ανανέωσης. Τύπος, δυνατότητες, επεξεργαστής, ADC - DAC, είσοδοι - έξοδοι, κανάλια. Τύποι εκτυπωτών (dot matrix, laser, inkjet, line printers), μελάνια, toner, ανάλυση, χρώματα, συνδεσμολογία. Κάρτες δικτύου, κατηγορίες, coaxial, utp, ενσύρματες, ασύρματες. Τύποι, κατηγορίες, ταχύτητα, πρωτόκολλα συμπίεσης, φωνή, fax, pstn, isdn, dsl (router). Σειριακή πόρτα, παράλληλη, ps2, din 5, centronix, usb, firewire, Bluetooth, infrared. Κάρτα τηλεόρασης - ράδιο, κάρτα σύλληψης βίντεο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τι είναι λειτουργικό σύστημα, διαχειριστής πόρων, ιστορία των λειτουργικών συστημάτων. Πολυεπεξεργασίας, πολυπρογραμματισμού, πολλαπλών χρηστών, λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών – δικτύων, κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα. Διεργασίες, Αρχεία, κατάλογοι συστήματος αρχείων, λειτουργίες καταλόγων, κλήσεις συστήματος, φλοιός. Διαχείριση διεργασιών, διαχείριση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, διαχείριση μνήμης, αρχείων, συσκευών εισόδου - εξόδου, διαχείριση αδιεξόδων. Είδη χρονοδρομολόγησης, κύκλος εκτέλεσης διεργασιών, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Ορισμός, εικονικές διευθύνσεις, διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση – με κατάτμηση, τεχνικές File System, Fat, FAT32, NTFS. Εισαγωγή στα windows, γραφικό περιβάλλον, ιστορικά στοιχεία, εκδόσεις, service packs. Εγκατάσταση των windows, παράμετροι, ζητούμενες πληροφορίες από το πρόγραμμα εγκατάστασης, διαμόρφωση δίσκων (partitions), ρυθμίσεις γλώσσας. Αρχιτεκτονική των Windows. Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, κονσόλα, προσθήκη υλικού, συσκευές, ρυθμίσεις οθόνης, ενέργειας. Η υπηρεσίες των Windows (services) – αναφορά. Παρακολούθηση απόδοσης, δικτύου, διαχειριστής διεργασιών, λογαριασμοί χρηστών, διαχειριστής δίσκων, Event viewer, διαχειριστής απομακρυσμένης πρόσβασης. System policy editor. Διαγνωστικά εργαλεία. Το TCP/IP στα windows, ρυθμίσεις, εργαλεία, δίκτυο μέσω τηλεφώνου, το πρόγραμμα HyperTerminal. ΔΙΚΤΥΑ Main frames, dumb terminals, Arpanet, timesharing, multitasking, τα πρώτα pcs. Κοινή χρήση αρχείων, κοινή χρήση πόρων, επικοινωνίες. Συγκεντρωτικά δίκτυα, ομότιμα δίκτυα, δίκτυα πελάτη διακομιστή. Ταξινόμηση βάση εμβέλειας, Lan, Wan, Man. Δίαυλος, δακτύλιος, αστέρας. Πακέτα δεδομένων, έλεγχος σφαλμάτων, εύρος ζώνης, αναλογική - ψηφιακή μετάδοση. Τα επτά επίπεδα του OSI. ANSI, EIA, IEEE, IETF, ISO, ITU, W3C. Παραλλαγές σε τοπικό δίκτυο, IEEE 802.x, IEEE 802.3, Παραλλαγές στο Ethernet. TCP/IP, NetBeui, DLC, XNS, IPX/SPX, APPC, AppleTalk, OSI, DECnet. Πελάτες και Διακομιστές, κάρτες δικτύου, NDIS και ODI, Συζευκτήρες, καλώδια, ασύρματες μεταδόσεις. Λειτουργικά συστήματα δικτύων, εργαλεία διαχείρισης, λογισμικό πελάτη. Επαναλήπτες, γέφυρες, δρομολογητές, δρομολογητές γέφυρες, Πύλες. Modems, είδη μετάδοσης, Φορείς επικοινωνιών (dds, isdn, T1/T3, xDSL). Δομή του internet, παροχείς πρόσβασης στο internet, Περιοχές (domains), βάσεις δεδομένων DNS και διευθύνσεις IP, Οργανισμοί (NSI, IANA, ICANN). PPP, SLIP, CSLIP. Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα, κατηγορίες, πρωτόκολλα, ταχύτητες, ασφάλεια και κωδικοποίηση δεδομένων. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή, ανάγκη για ασφάλεια, απειλές, απώλεια δεδομένων. Bastion host, Screened Host firewall, DMZ, Alternative DMZ. Εισαγωγή, κατηγορίες, τεχνολογίες, επιθέσεις σε firewalls. Μηχανές ανάλυσης, αρχιτεκτονικές. Σχεδιασμός, routers, ανάλυση PPTP - PPP, ipsec, υλοποίηση. Ασφαλής εγκατάσταση, ασφάλεια του registry, τα services των windows, auditing. Επιθέσεις στα Windows 2000 και 2003 Server, συστήματα αρχείων. Τύποι επιθέσεων, μέτρα προφύλαξης, ανίχνευση επιθέσεων, αντίδραση στις επιθέσεις, hackers – crackers. Ανάλυση SSL, Κλειδιά, πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές. Γνωστά πρωτόκολλα. Προσθήκη ασφάλειας χρησιμοποιώντας τα group policies και filtering. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Δικτύων

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Graphics Designer;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως Graphics Designer συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΘΕΩΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Θεωρία και ιστορικά στοιχεία. Θεωρία χρώματος. Βασικές έννοιες της ψηφιακής εικόνας. Ιστορικά στοιχεία τυπογραφίας και εξέλιξη. Αρχεία υπολογιστών. Μορφές αρχείων υπολογιστών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Target Groups. Εικόνες για Web, Poster, Multimedia Application. Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας. Εικονοστοιχεία (pixels), ευκρίνεια (resolution). Μοντέλα χρωμάτων. HSB, RGB, CMYK. Έννοιες. Απόχρωση, κορεσμός, ισορροπία χρώματος, παλέτες, βάθος χρώματος, διαφάνεια, φωτεινότητα, αντίθεση, γάμα. Εκτυπώσεις. Τύποι εκτυπωτών και εκτυπώσεων, Θεωρία εκτυπώσεων, μεγέθη, αναλύσεις. Σάρωση. Ανάλυση, βάθος χρώματος, μορφή εικόνας. PHOTOSHOP Θεωρία χρώματος. Βασικές έννοιες της ψηφιακής εικόνας. Ιστορικά στοιχεία Τυπογραφίας και εξέλιξη. Αρχεία H/Y και δημοφιλή format εικόνων. Ανάλυση. Target Groups (Web, Poster, Multimedia Application). Γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του προγράμματος. Περιβάλλον εργασίας. ¶νοιγμα αρχείου εικόνας. Λήψη και τροποποίηση των χαρακτηριστικών της. Αναίρεση και αποθήκευση αρχείου. Πλοήγηση σε τμήματα εικόνας. Εισαγωγή στις χρωματικές διορθώσεις και επεμβάσεις. Η έννοια της επιλογής, μέθοδοι επιλογής. Επεμβάσεις σε τμήματα της εικόνας. Ενδεικτική χρήση φίλτρων. Εξετάζοντας την εργαλειοθήκη. Μέθοδοι χρωματισμού και διαγραφής. Χρήση σχετικών εργαλείων και εντολών. Παλέτες options και brushes. Επιλογές χρωμάτων. Μέθοδοι επιλογής, τροποποίηση επιλογής (μετατόπιση, κλιμάκωση, περιστροφή, διερεύνηση, αναστροφή). Αποθήκευση και ανάκληση επιλογής. Ειδικές έννοιες. Εισαγωγή στην έννοια των layers και της διαφάνειας, μετατροπή επιλογής σε layer, αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένων. Δουλεύοντας με τα layers, χρωματισμοί. Διαγραφή Layer. Σχεδιαστικά βοηθήματα (χάρακες, πλέγμα, οδηγοί). Τροποποίηση των περιεχομένων του layer (μετατόπιση, κλιμάκωση, περιστροφή). Χρησιμοποιώντας layers effects. Μέθοδοι χρωματισμού, χρησιμοποιώντας ντεγκραντέ, επιλέγοντας χρωματικές παλέτες. Δημιουργία custom brushes, χρωματισμός με pattern, χρήση σχετικών φίλτρων. Χρήση Scanner και Ψηφιακής Φωτογραφικής μηχανής. Γράφοντας κείμενο. Εισαγωγή κειμένου από εξωτερικό αρχείο. Το κείμενο ως γραφικό στοιχείο. Effects κειμένου. Τονικές διορθώσεις εικόνας, contrast, brightness, levels, curves. Οι εντολές quantize, threshold, invert. Εξάγοντας πληροφορίες από το ιστόγραμμα. Τα paths (δημιουργία, τροποποίηση), γεμίσματα, περιγράμματα και επιλογές με χρήση Path. Μετατροπή επιλογής σε path. Τα clipping paths H χρήση μασκών, σύνθεση με πολλαπλές εικόνες. Η quick edit mask. Παρουσίαση και χρήση φίλτρων plug-ins. Εναλλαγή εικόνας στα διάφορα modes (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Εξάγοντας στους διάφορους τύπους αρχείων εικόνας για χρήση στο Internet, εκτυπώσεις, multimedia, τηλεόραση. Επεξεργασία σε επίπεδο καναλιών. Τα κανάλια των διάφορων χρωματικών μοντέλων. Τα κανάλια διαφάνειας (μασκών, επιλογών, τα alpha channels). Οι εντολές apply image και calculations. Τα ρυθμιστικά στρώματα (adjustment layers), ομαδοποίηση και συγχώνευση layers. Εξατομίκευση του προγράμματος, δημιουργώντας χρωματικά profiles. Ρυθμίσεις οθόνης (gamma, white point). ILLUSTRATOR Εισαγωγή. Γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του προγράμματος. ¶νοιγμα και αποθήκευση αρχείου. Αποθήκευση για το διαδίκτυο. Αναίρεση εργασιών. Το περιβάλλον εργασίας. Παλέτες και εργαλεία, Χρώματα. Ρυθμίσεις. Δημιουργία συντομεύσεων, Παλέτες χρωμάτων (Swatches palette, Color Palette, Color Picker). Watermelon, Οδηγοί και grids (Πλέγμα), Clipping Masks. Gradient Palette, Scatter Brush. Το εργαλείο επιλογής, Direct Selection Tool, Lasso. Ζωγραφίζοντας. Pen Tool, ανατομία μιας διαδρομής (path), Πρακτική στην ζωγραφική με το pen tool. Compound Paths, Pathfinder. Φίλτρα και εφέ. Διαφορές των φίλτρων και των εφέ. Ευθυγράμμιση. Arrange, align και justification, Παράγραφοι. Types. Ανατομία ενός type, εργαλεία για τα type, Κείμενο μέσα σε διαδρομή, κείμενο πάνω από διαδρομή, type πάνω σε κύκλο. Outlines. Δημιουργία Outlines, gradient Text, pattern filled text, text image. Leading, Kerning, tracking. Symbols. Χρησιμοποιώντας symbols, εργαλεία symbolism, custom symbols. FLASH Εισαγωγή στο Macromedia Flash. Επεκτάσεις αρχείων προγράμματος. Σελίδα εκκίνησης. Διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα μεταξύ Vector και bitmap γραφικά. Βασικά στοιχεία του προγράμματος, η παλέτα εργαλείων. Σκηνή – Stage, timeline, frames και key-frames, property inspector. Προσθήκη και επεξεργασία. Motion Guide. Μάσκες. Παλέτα σχεδιασμού. Εργαλεία (σχεδιασμού, ζωγραφικής, οπτικής και χρωμάτων). Στατικό και δυναμικό κείμενο. Κείμενο εισόδου. Links. Εισαγωγή αρχείων ήχου. Χρήση ήχου. Χρήση ήχου σε button και στην κίνηση και επεξεργασία του. Streaming. Χειρισμός του player, εξαγωγή αρχείων σε swf, ιδιότητες, απόλυτες και σχετικές διαδρομές. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Graphics Designer

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως E-Commerce Web Developer;?

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως E-Commerce Web Developer συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Ιστορικά στοιχεία, η ιστορία του internet. Πως λειτουργεί το internet (διευθύνσεις IP). Πελάτες και διακομιστές, διευθύνσεις (DNS). World Wide Web. Φυλλομετρητές, βασικές λειτουργίες, επιλογές (options) ενός φυλλομετρητή. Τα πρωτόκολλα του internet. Μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης. File Transfer Protocol, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες. Αποστολή, λήψη, επισυνάψεις, δωρεάν email, δημιουργία λογαριασμού. Newsgroups, forums, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες, RSS. Προγράμματα πελάτες για συνομιλία (text chat, voice chat), net meeting. Εφαρμογές του telnet. Δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Bogs. PHP Τι είναι, ορισμός, δυνατότητες, παρόμοιες γλώσσες, ιστορικά στοιχεία, εκδόσεις. Τι χρειαζόμαστε για ν’ αναπτύξουμε σε PHP. Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης της PHP, προαπαιτούμενα, εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini. Σύνταξη της PHP (tags), πληροφορίες για την PHP. Τύποι δεδομένων στην PHP (Booleans, integers, floating point, strings, arrays, objects, resource, NULL. Ορισμός, Δηλώσεις μεταβλητών, προκαθορισμένες μεταβλητές, διαθεσιμότητα των μεταβλητών (scope), μεταβλητό όνομα μεταβλητών. Ορισμός, Σύνταξη των σταθερών, προκαθορισμένες σταθερές. Προτεραιότητα εκτέλεσης τελεστών (operator precedence), αριθμητικοί, καταχώρησης, σύγκρισης, διαχείρισης λαθών, λογικοί, διαχείρισης συμβολοσειρών, πινάκων, τύπων. Δομές ελέγχου ροής, if – else – elseif, while, do while, for, foreach, break, continue, switch, declare return. Δημιουργία συναρτήσεων, ορίσματα, επιστρεφόμενες τιμές, μεταβλητές συναρτήσεις, εσωτερικές συναρτήσεις της PHP. Διαχείριση exceptions, try catch. Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης της PHP, προαπαιτούμενα, εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini. Ασφάλεια στην PHP, διαχείριση του συστήματος αρχείων, παραδείγματα επικίνδυνου κώδικα. Απόκρυψη της PHP. MYSQL Τι προσφέρουν τα ΣΣΒΔ, ιστορικά στοιχεία της MySQL - OpenSource, απαιτήσεις σε υλικό για εγκατάσταση. Εγκατάσταση της MySQL σε Windows. Δημιουργία βάσης Δεδομένων. Διαχείριση βάσης δεδομένων, δικαιώματα χρηστών, ρόλοι. Χρήση του query browser. Χρήση ελληνικών, character sets, time zone. Εισαγωγή στην sql, δυνατότητες, εκδόσεις της sql – διαφορές, αναφορά στην pl-sql. Δημιουργία πίνακα (create table), constraints, indexes. Τροποποίηση – διαγραφή πίνακα (alter table, drop table). Εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή από πίνακα (insert, update, delete. Επιλογή δεδομένων (select), επιλογή δεδομένων από πολλούς πίνακες (join tables), χρήση των σχέσεων, ταξινόμηση, ομαδοποίηση, τελεστές, aliases. OS-COMMERCE Τι είναι, ορισμός, δυνατότητες. Εγκατάσταση. Απαιτήσεις, προαπαιτούμενα, (php, mysql, apache), εγκατάσταση, απαιτούμενες ενέργειες μετά την εγκατάσταση (ασφάλεια). Ρυθμίσεις. MyStore, minimum - maximum values, εικόνες, πεδία για τον πελάτη, πακετάρισμα και αποστολή, λίστα προϊόντων, απόθεμα, επιλογές email, επιλογές download, κανονισμοί, services (banner, νόμισμα, γλώσσα, μετρητής), πιστωτικές κάρτες. Κατάλογος προϊόντων, κατηγορίες, πληροφορίες για τα προϊόντα, κατασκευαστές, αναφορές, ειδικά προϊόντα, προϊόντα σε αναμονή. Modules. Shipping modules, order total module, payment. Πελάτες. Δημιουργία – Επεξεργασία - διαγραφή πελάτη. Παραγγελίες. Πληροφορίες, επεξεργασία, τιμολόγιο παραγγελίας. Τοπικές Ρυθμίσεις. Νομίσματα, γλώσσες, status παραγγελίας, μονάδες βάρους, ρυθμίσεις φορολογίας (tax zone, tax class, tax rate). Εργαλεία και ενέργειες. Backup της βάσης δεδομένων, διαχειριστής banner, έλεγχος της cache, διαχειριστής newsletter, πληροφορίες για server, στατιστικά (χαμηλό στοκ, καλύτερες παραγγελίες, καλύτερα προϊόντα), ποιος είναι συνδεδεμένος. Customization. Αναφορά στο customization (δημιουργία - αλλαγή boxes, box page, εικόνες, links, αφαίρεση box), Catalog Stylesheet definitions (.boxtext, .errorBox, .stockWarning), αλλαγή του λογότυπου osCommerce, Αλλαγή του κειμένου. Emails . Διαχείριση των emails. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως E-Commerce Web Developer

 • Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του Key CERT IT Expert;

  Το Key CERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: ADVANCED ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ADVANCED ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ADVANCED ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ADVANCED ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καθεμία από τις τέσσερις (4) προαναφερόμενες ενότητες μπορεί ν’ αξιολογηθεί και μεμονωμένα, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού Key CERT IT Expert για τη συγκεκριμένη ενότητα. Ωστόσο, μόνον η ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων οδηγεί στην απόκτηση του πλήρους πιστοποιητικού Key CERT IT Expert, αποδεικνύοντας ότι, ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες και στις τέσσερις ενότητες και είναι απολύτως σε θέση ν’ αντιμετωπίζει εργασίες ιδιόμορφες, σύνθετες και ιδιαίτερης δυσκολίας. Το Key CERT IT Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους: • Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους. • Κατέχουν ήδη γνώσεις βασικού επιπέδου χρήσης Η/Υ και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Το Key CERT IT Expert δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική διαφοροποίηση στον εργασιακό στίβο. Ενδυναμώνει ουσιαστικώς το βιογραφικό σημείωμα του κατόχου, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητά του για την ανάληψη σύνθετων καθηκόντων, ενώ παραλλήλως βελτιώνει και την αποδοτικότητά του./p>

 • Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του Key CERT IT Specialist;

  Το Key CERT IT Specialist είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι: Έξι διαφορετικά πιστοποιητικά. Στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικότητες με παγκόσμια ισχύ. Με αυξημένη ζήτηση – ενδιαφέρον. Πλήρης και αναλυτική ύλη – syllabus. Άρτια δομημένο εκπαιδευτικό πακέτο. Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων. Tα πιστοποιητικά Key CERT IT Specialist είναι έξι νέα εκπαιδευτικά προϊόντα, που: Προσελκύουν σε κάθε εκπαιδευτικό – εξεταστικό κέντρο υποψήφιους νέων επαγγελματικών αναζητήσεων. Πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα και τις εγγραφές κάθε εκπαιδευτικού – εξεταστικού κέντρου. Πιστοποιούν αυτούς τους νέους σπουδαστές σας ως specialist στο αντικείμενο της επιλογής τους. Tα πιστοποιητικά Key CERT IT Specialist αναφέρονται στα εξής αντικείμενα: WEB DESIGNER Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET -HTML - DREAM WEAVER -FLASH -PHOTOSHOP Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ - TROUBLE SHOOTING Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. WEB DEVELOPER Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET -HTML - DREAM WEAVER -PHP -MySQL Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. GRAPHICS DESIGNER Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ - PHOTOSHOP - ILLUSTRATOR - COREL DRAW Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα. E-COMMERCE WEB DEVELOPER Περιλαμβάνονται οι εξής τέσσερις εξεταστικές ενότητες: - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET - PHP - MySQL - Os-COMMERCE Χαρακτηριστικώς σημειώνεται ότι, υπάρχει και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist και σε οποιαδήποτε, από τις παραπάνω αναφερόμενες, μεμονωμένη ενότητα.

 • Πρέπει ένας υποψήφιος να έχει αποκτήσει πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής προκειμένου ν’ αποκτήσει το Key CERT IT Expert;

  Ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Expert χωρίς να έχει προηγουμένως αποκτήσει πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, είτε το Key CERT IT Initial ή το Key CERT IT Basic ή το Key CERT IT Basic Plus, είτε άλλο αντίστοιχο οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης, αρκεί βεβαίως να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την αντίστοιχη Εξεταστέα Ύλη του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, η οποία είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο στο αντίστοιχο session του site «Σχήματα Πιστοποίησης».

 • Ποια προγράμματα πιστοποίησης του Key CERT είναι απαραίτητα για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ;

  Το Key CERT, έχει αναπτύξει, σχεδιάσει και παρέχει μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών για τo βασικό επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής, τα οποία αφενός μεν καλύπτουν από κάθε άποψη το απαιτούμενο «προσοντολόγιο» των διαφόρων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αφετέρου δε: Έχουν τη σφραγίδα του Ελληνικού Κράτους. Αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν την έγκριση του ΟΕΕΚ. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αγοράς Εργασίας. Αποτελούν διεθνώς αποδεκτά επαγγελματικά προσόντα. Αυτά δε τα πιστοποιητικά του Key CERT είναι τα κάτωθι: Key CERT IT Initial Το αναγκαίο πιστοποιητικό, που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. Key CERT IT Basic Το ευέλικτο πιστοποιητικό, που προσαρμόζεται στις περισσότερες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ. Key CERT IT Basic Plus Το πλήρες πιστοποιητικό, που καλύπτει στο σύνολό τους όλες τις πιθανές απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
  Α/ΑΕΝΟΤΗΤΕΣKey CERT IT InitialKey CERT IT BasicKey CERT IT Basic Plus
  1Επεξεργασία ΚειμένουÖÖÖ
  2Υπολογιστικά ΦύλλαÖÖÖ
  3Υπηρεσίες ΔιαδικτύουÖÖÖ
  4Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων *Ö
  5Παρουσιάσεις *Ö
  6Βάσεις Δεδομένων *Ö

  * και μια εκ των ενοτήτων

 • Σε ποιους απευθύνεται κυρίως το Key CERT IT Expert;

  Το Key CERT IT Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους: Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους. Κατέχουν ήδη γνώσεις βασικού επιπέδου χρήσης Η/Υ και επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Το Key CERT IT Expert δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική διαφοροποίηση στον εργασιακό στίβο. Ενδυναμώνει ουσιαστικώς το βιογραφικό σημείωμα του κατόχου, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητά του για την ανάληψη σύνθετων καθηκόντων, ενώ παραλλήλως βελτιώνει και την αποδοτικότητά του. Το Key CERT IT Expert συνιστάται στους εκπαιδευτές – καθηγητές πληροφορικής και ιδιαιτέρως σε όλους όσους εκπαιδεύουν υποψηφίους για τα πιστοποιητικά Key CERT.

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως Web Designer;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Την απόκτηση όλων των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από το διαδίκτυο (internet) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς επίσης και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για το σχεδιασμό – υλοποίηση ιστοσελίδων, με τη χρήση προγραμμάτων ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως, τo Macromedia Dream weaver και το Flash. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τομέα των ιστοσελίδων και τις δυνατότητες που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων γύρω από την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Την ικανοποιητική γνώση HTML για τη δημιουργία και το σχεδιασμό ιστοσελίδων με την χρήση π.χ. tags, tables, λίστες, links κ.λπ. Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, ο οποίος διαθέτει ή κατασκευάζει ιστοσελίδες ή ακόμα και να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στη σχεδίαση και ανάπτυξη web sites (free-lancer).

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Υπολογιστών;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τομέα του υλικού υπολογιστών (Hardware). Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση διαφόρων Λειτουργικών Συστημάτων. Την απόκτηση γνώσεων στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαφόρων κατηγοριών λογισμικού. Την απόκτηση γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων υλικού υπολογιστών (Hardware) αλλά και λογισμικού (Software). Την απόκτηση γνώσεων στη συντήρηση εκτυπωτών όπως επίσης και στην επιδιόρθωση προβλημάτων αυτών. Την απόκτηση γνώσεων στη δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων σκληρών δίσκων για τη γρήγορη επαναφορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή στην αρχική του κατάσταση. Την απόκτηση γνώσεων στη ρύθμιση του υλικού του υπολογιστή, αλλάζοντας ρυθμίσεις στο BIOS. Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, ο οποίος διαθέτει, επισκευάζει ή εμπορεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά ή ακόμα και να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στην υλοποίηση, συντήρηση, επισκευή και γενικότερα στη σωστή λειτουργία ενός Η/Υ και των περιφερειακών του (free-lancer).

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως Web Developer;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Το διαδίκτυο (internet) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς επίσης και τις επιχειρησιακές δυνατότητες, που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δυνατότητες, που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων και επιπροσθέτως τις βασικές γνώσεις διαχείρισης του ΣΣΒΔ (RDBMS) MySQL (δημιουργία, διαγραφή βάσης, παροχή και αφαίρεση δικαιωμάτων κ.λπ). Ικανοποιητική γνώση HTML (tags, tables, λίστες, links κ.λπ.). Την απόκτηση γνώσεων προγραμματισμού και ανάλυσης και συγκεκριμένα την πολύ διαδεδομένη γλώσσα PHP. Την απόκτηση εμπειρίας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site (server based). Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, ο οποίος διαθέτει ή κατασκευάζει ιστοσελίδες ή ακόμα και να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη Web Sites (free-lancer).

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Δικτύων;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τομέα του υλικού υπολογιστών (Hardware). Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που απαιτούνται για το σχεδιασμό, υλοποίηση και τη διαχείριση ενός δικτύου ,υλοποιημένου στο λειτουργικό σύστημα Windows. Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση διαφόρων Λειτουργικών Συστημάτων. Την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων πάνω στις τοπολογίες δικτύων, τύπους καλωδίωσης και πρωτόκολλα επικοινωνιών. Την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην εγκατάσταση και διαχείρισης δικτυακών συσκευών (Hubs, Switches, Routers, Modems). Την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων γύρω από την ασφάλεια δικτύων (Firewalls, Proxies, DMZ). Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, ο οποίος διαθέτει ή συντηρεί δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπορεύεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά ή ακόμα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στην υλοποίηση, συντήρηση, επισκευή, προστασία και γενικότερα σωστή λειτουργία ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (free-lancer).

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως Graphics Designer;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην ψηφιοποίηση και στην επεξεργασία ψηφιακής εικόνας. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στη σχεδίαση και στη δημιουργία ψηφιακής κινούμενης εικόνας. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στη σελιδοποίηση εντύπων Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, στον οποίο χρειάζονται ή δημιουργούν γραφικά για οποιαδήποτε χρήση (π.χ. έντυπα, ψηφιακές εικόνες, διαφημιστικά, περιοδικά, ιστοσελίδες κ.λπ.) ή ακόμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας (free-lancer).

 • Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πιστοποίησης Key CERT IT Specialist ως E-Commerce Web Developer;

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης περιλαμβάνουν: Την απόκτηση όλων των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από το διαδίκτυο (internet) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, καθώς επίσης και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δυνατότητες που προκύπτουν. Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και βασική γνώση διαχείρισης του ΣΣΒΔ (RDBMS) MySQL (δημιουργία, διαγραφή βάσης, παροχή και αφαίρεση δικαιωμάτων κ.λπ.). Ικανοποιητική γνώση HTML (tags, tables, λίστες, links κ.λπ.). Την απόκτηση γνώσεων προγραμματισμού και ανάλυσης και συγκεκριμένα την πολύ διαδεδομένη γλώσσα PHP. Την εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου site (server - based). Ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρία, οργανισμό, που διαθέτει ή προσφέρει λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου ή ακόμα και να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στη σχεδίαση και στην ανάπτυξη web sites (free-lancer).

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Initial;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Initial συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα έγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείμενα, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί ειδικές λειτουργίες όπως, η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους, συναρτήσεις και τέλος, να μπορεί να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες για το διαδίκτυο και την ασφάλεια σε αυτό, να είναι σε θέση να περιηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, μετακίνησης και δημιουργίας σελιδοδεικτών. Στο δεύτερο μέρος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες, που αφορούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να είναι σε θέση να χειρίζεται τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα, να διαχειρίζεται μηνύματα, να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να εκτυπώνει. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Initial

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Basic;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Basic συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα έγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείμενα, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί ειδικές λειτουργίες όπως, η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους, συναρτήσεις και τέλος, να μπορεί να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες για το διαδίκτυο και την ασφάλεια σε αυτό, να είναι σε θέση να περιηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, μετακίνησης και δημιουργίας σελιδοδεικτών. Στο δεύτερο μέρος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες, που αφορούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να είναι σε θέση να χειρίζεται τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα, να διαχειρίζεται μηνύματα, να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να εκτυπώνει. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (WINDOWS) Στην συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται ν’ αποδείξει την ευχέρειά του στο χειρισμό των βασικών εφαρμογών Η/Υ αλλά και του λειτουργικού του συστήματος. Παραλλήλως πρέπει να κινείται με ευελιξία στη διαχείριση των εφαρμογών και των εικονιδίων του συστήματος, από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και στη διαχείριση παραθύρων, φακέλων και αρχείων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει απαραιτήτως τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετονομασίας, επιλογής, μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων. Ακόμη θα πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση των βοηθητικών εργαλείων, όπως εκείνων, της αναζήτησης, της συμπίεσης και της εξαγωγής αρχείων - φακέλων. Επιπροσθέτως στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι γνώσεις του στις διαδικασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και των εργασιών εκτύπωσης. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος πρέπει ν’ αποδείξει τις γνώσεις του σε βασικές λειτουργίες στο περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εξετάζονται οι λειτουργίες πινάκων, σχέσεων μεταξύ πεδίων των πινάκων και η δημιουργία και μορφοποίηση φορμών. Επιπροσθέτως η εξέταση περιλαμβάνει και διάφορες βασικές εργασίες δεδομένων όπως, η διατύπωση και ο χειρισμός ερωτημάτων, η δημιουργία, η τροποποίηση, η αποθήκευση και η διαγραφή αναφορών – εκθέσεων καθώς επίσης και εργασιών εκτύπωσης των προαναφερθέντων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWER POINT) Στη συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων με τη χρήση των βασικών λειτουργιών και των βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα ορισμένες από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι, η σχεδίαση παρουσιάσεων και διαφανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων, που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και η μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμμάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με την προσθήκη των κατάλληλων εφέ, έτσι ώστε ν’ απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης αυτής της ενότητας. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Basic

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Basic Plus;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Basic Plus συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (WINDOWS) Στην συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται ν’ αποδείξει την ευχέρειά του στο χειρισμό των βασικών εφαρμογών Η/Υ αλλά και του λειτουργικού του συστήματος. Παραλλήλως πρέπει να κινείται με ευελιξία στη διαχείριση των εφαρμογών και των εικονιδίων του συστήματος, από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και στη διαχείριση παραθύρων, φακέλων και αρχείων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει απαραιτήτως τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετονομασίας, επιλογής, μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων. Ακόμη θα πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση των βοηθητικών εργαλείων, όπως εκείνων, της αναζήτησης, της συμπίεσης και της εξαγωγής αρχείων - φακέλων. Επιπροσθέτως στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι γνώσεις του στις διαδικασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και των εργασιών εκτύπωσης. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα έγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείμενα, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί ειδικές λειτουργίες όπως, η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συγκεκριμένης εφαρμογής, να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα, να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους, συναρτήσεις και τέλος, να μπορεί να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες για το διαδίκτυο και την ασφάλεια σε αυτό, να είναι σε θέση να περιηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, μετακίνησης και δημιουργίας σελιδοδεικτών. Στο δεύτερο μέρος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες, που αφορούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να είναι σε θέση να χειρίζεται τη συγκεκριμένη εφαρμογή, να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα, να διαχειρίζεται μηνύματα, να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να εκτυπώνει. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS) Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος πρέπει ν’ αποδείξει τις γνώσεις του σε βασικές λειτουργίες στο περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εξετάζονται οι λειτουργίες πινάκων, σχέσεων μεταξύ πεδίων των πινάκων και η δημιουργία και μορφοποίηση φορμών. Επιπροσθέτως η εξέταση περιλαμβάνει και διάφορες βασικές εργασίες δεδομένων όπως, η διατύπωση και ο χειρισμός ερωτημάτων, η δημιουργία, η τροποποίηση, η αποθήκευση και η διαγραφή αναφορών – εκθέσεων καθώς επίσης και εργασιών εκτύπωσης των προαναφερθέντων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWER POINT) Στη συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων με τη χρήση των βασικών λειτουργιών και των βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα ορισμένες από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι, η σχεδίαση παρουσιάσεων και διαφανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων, που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και η μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμμάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με την προσθήκη των κατάλληλων εφέ, έτσι ώστε ν’ απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης αυτής της ενότητας. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Basic Plus

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Expert;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Expert συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ADVANCED ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ADVANCED WORD) Η Επεξεργασία Κειμένου στο προχωρημένο επίπεδο (Advanced Word) απαιτεί από κάθε υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσει έγγραφα, τα οποία κρίνονται ως αποτέλεσμα προχωρημένων δεξιοτήτων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να εργάζεται αποδοτικά και σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο, από το βασικό, να παράγει ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου, πολύπλοκα έντυπα, να μορφοποιεί και να σχεδιάζει προσφορές, που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες, ακόμα και γραφικές παραστάσεις. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος καλείται να χειριστεί εργαλεία όπως, οι μακροεντολές αλλά και να ολοκληρώνει προχωρημένες λειτουργίες συγχώνευσης αλληλογραφίας. ADVANCED ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (ADVANCED EXCEL) Στο προχωρημένο επίπεδο της συγκεκριμένης εξεταστικής ενότητας απαιτείται από κάθε υποψήφιο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων για να παράγει ανωτέρου επιπέδου υπολογιστικά φύλλα (Advanced Excel). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να εργάζεται αποδοτικά, να επεξεργάζεται και να επαυξάνει τα αριθμητικά δεδομένα, το κείμενο και τα γραφήματα. Να ταξινομεί και να συνδέει τα δεδομένα αλλά και να σχεδιάζει ερωτήματα. Επίσης πρέπει να είναι ικανός να φέρει σε πέρας προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα, να χρησιμοποιεί λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και τέλος, να καταγράφει και να εκτελεί απλές μακροεντολές. ADVANCED ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ADVANCED ACCESS) Η ενότητα Βάσεις Δεδομένων σε προχωρημένο επίπεδο (Advanced Access), απαιτεί από κάθε υποψήφιο να είναι ικανός να κατανοεί σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης εφαρμογής. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων για να οργανώνει, να προβάλει και να εκθέτει τις πληροφορίες της, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων, οι οποίες απαιτούν προχωρημένες δεξιότητες. Ο υποψήφιος οφείλει ν’ αντιλαμβάνεται την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες τα δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί απλές μακροεντολές, να εισάγει, να εξάγει και να συνδέει αυτά τα δεδομένα. ADVANCED ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (ADVANCED POWER POINT) Η ενότητα Παρουσιάσεις σε προχωρημένο επίπεδο (Advanced Power Point), απαιτεί από κάθε υποψήφιο να κατανοεί όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία αλλά και το σχεδιασμό των παρουσιάσεων, να δημιουργεί παρουσιάσεις που κρίνονται ως αποτελέσματα προχωρημένου επιπέδου και να μορφοποιεί διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και με τη χρήση εφέ πολυμέσων). Ο υποψήφιος θα πρέπει να επεξεργάζεται διαγράμματα, γραφήματα και να εμπλουτίζει τις εργασίες του χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιεί τα σχεδιασμένα αντικείμενα και τις εικόνες. Ζητείται τέλος η χρήση μακροεντολών, οι οποίες αναφέρονται στις εφαρμογές πολυμέσων. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Expert

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Web Designer;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως Web Designer συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Ιστορικά στοιχεία, η ιστορία του internet. Πως λειτουργεί το internet (διευθύνσεις IP). Πελάτες και διακομιστές, διευθύνσεις (DNS). World Wide Web. Φυλλομετρητές, βασικές λειτουργίες, επιλογές (options) ενός φυλλομετρητή. Τα πρωτόκολλα του internet. Μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης. File Transfer Protocol, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες. Αποστολή, λήψη, επισυνάψεις, δωρεάν email, δημιουργία λογαριασμού. Newsgroups, forums, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες, RSS. Προγράμματα πελάτες για συνομιλία (text chat, voice chat), net meeting. Εφαρμογές του telnet. Δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Bogs. HTML – DREAM WEAVER Τι είναι η HTML, εκδόσεις, τύπος αρχείου, διακομιστές, Tags. HEAD, BODY, TITLE, Headings, Paragraphs, Lists, Rules, Quotations, Bold, Italic, typewriter, emphasized, escape characters. Διαφορά absolute και relative διαδρομή. Linking σε συγκεκριμένα sections, Urls, mailto. Εισαγωγή εικόνων, τακτοποίηση. Εναλλακτικό κείμενο. Εικόνες ως hyperlinks. Χρήση εικόνας ως παρασκήνιο. Χρήση χρώματος, εξωτερικών εικόνων, ήχων, κινούμενης εικόνας. Εισαγωγή, διαμόρφωση frames. Εισαγωγή στοιχείων, αποστολή στο server, Tags για φόρμες (FORM, INPUT, SELECT, TEXT AREA). Γλώσσες scripting, Java, ενσωμάτωση έτοιμου κώδικα JavaScript σε αρχείο HTML. Αναφορά στην DHTML και τις δυνατότητές της. Βασικές έννοιες web design. Αρχιτεκτονική στατικών ιστοσελίδων. Δημιουργία τοπικού site. Δημιουργία πρώτης σελίδας, προεπισκόπησή της. Σύνδεση με απομακρυσμένο διακομιστή. Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου. Δημιουργία παραγράφου και λίστας. Εισαγωγή στα style sheets. Εισαγωγή αρχείου εικόνας. Μορφές και ιδιότητες εικόνων. Εισαγωγή και ιδιότητες αρχείων flash, shockwave. Δημιουργία αντικειμένων flash. Εισαγωγή συνδέσμων Ιδιότητες συνδέσμων και κατηγορίες. Δημιουργία Image Maps. Βασικές έννοιες πινάκων. Εισαγωγή πίνακα. Εισαγωγή στα layers. Μετατροπή layers σε πίνακες και ανάποδα. Δημιουργία frameset. Ιδιότητες frames. Δημιουργία φόρμας. Προσθήκη αντικειμένων φόρμας. Βασικές έννοιες και χρήση Javascript Behaviors. Πιθανά προβλήματα. Στόχευση σε συγκεκριμένους browser. Δημιουργία rollovers. Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων. Έλεγχος φορμών. Βασικές έννοιες και δημιουργία templates. Ορισμός επεξεργάσιμων, επαναλαμβανόμενων και προαιρετικών περιοχών. Ανανέωση σχεδιασμού μέσω templates. Εφαρμογή templates σε υπάρχουσα σελίδα. Χρήση layers αντί για tables. Συνδυασμός layers και behaviors. Επικάλυψη και ένθεση. Ιδιότητες layers. Επιλογή πλατφόρμας. Δημιουργία σύνδεσης. PHOTOSHOP Θεωρία χρώματος. Βασικές έννοιες της ψηφιακής εικόνας. Ιστορικά στοιχεία Τυπογραφίας και εξέλιξη. Αρχεία H/Y και δημοφιλή format εικόνων. Ανάλυση. Target Groups (Web, Poster, Multimedia Application). Γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του προγράμματος. Περιβάλλον εργασίας. ¶νοιγμα αρχείου εικόνας. Λήψη και τροποποίηση των χαρακτηριστικών της. Αναίρεση και αποθήκευση αρχείου. Πλοήγηση σε τμήματα εικόνας. Εισαγωγή στις χρωματικές διορθώσεις και επεμβάσεις. Η έννοια της επιλογής, μέθοδοι επιλογής. Επεμβάσεις σε τμήματα της εικόνας. Ενδεικτική χρήση φίλτρων. Εξετάζοντας την εργαλειοθήκη. Μέθοδοι χρωματισμού και διαγραφής. Χρήση σχετικών εργαλείων και εντολών. Παλέτες options και brushes. Επιλογές χρωμάτων. Μέθοδοι επιλογής, τροποποίηση επιλογής (μετατόπιση, κλιμάκωση, περιστροφή, διερεύνηση, αναστροφή). Αποθήκευση και ανάκληση επιλογής. Ειδικές έννοιες. Εισαγωγή στην έννοια των layers και της διαφάνειας, μετατροπή επιλογής σε layer, αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένων. Δουλεύοντας με τα layers, χρωματισμοί. Διαγραφή Layer. Σχεδιαστικά βοηθήματα (χάρακες, πλέγμα, οδηγοί). Τροποποίηση των περιεχομένων του layer (μετατόπιση, κλιμάκωση, περιστροφή). Χρησιμοποιώντας layers effects. Μέθοδοι χρωματισμού, χρησιμοποιώντας ντεγκραντέ, επιλέγοντας χρωματικές παλέτες. Δημιουργία custom brushes, χρωματισμός με pattern, χρήση σχετικών φίλτρων. Χρήση Scanner και Ψηφιακής Φωτογραφικής μηχανής. Γράφοντας κείμενο. Εισαγωγή κειμένου από εξωτερικό αρχείο. Το κείμενο ως γραφικό στοιχείο. Effects κειμένου. Τονικές διορθώσεις εικόνας, contrast, brightness, levels, curves. Οι εντολές quantize, threshold, invert. Εξάγοντας πληροφορίες από το ιστόγραμμα. Τα paths (δημιουργία, τροποποίηση), γεμίσματα, περιγράμματα και επιλογές με χρήση Path. Μετατροπή επιλογής σε path. Τα clipping paths H χρήση μασκών, σύνθεση με πολλαπλές εικόνες. Η quick edit mask. Παρουσίαση και χρήση φίλτρων plug-ins. Εναλλαγή εικόνας στα διάφορα modes (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Εξάγοντας στους διάφορους τύπους αρχείων εικόνας για χρήση στο Internet, εκτυπώσεις, multimedia, τηλεόραση. Επεξεργασία σε επίπεδο καναλιών. Τα κανάλια των διάφορων χρωματικών μοντέλων. Τα κανάλια διαφάνειας (μασκών, επιλογών, τα alpha channels). Οι εντολές apply image και calculations. Τα ρυθμιστικά στρώματα (adjustment layers), ομαδοποίηση και συγχώνευση layers. Εξατομίκευση του προγράμματος, δημιουργώντας χρωματικά profiles. Ρυθμίσεις οθόνης (gamma, white point). FLASH Εισαγωγή στο Macromedia Flash. Επεκτάσεις αρχείων προγράμματος. Σελίδα εκκίνησης. Διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα μεταξύ Vector και bitmap γραφικά. Βασικά στοιχεία του προγράμματος, η παλέτα εργαλείων. Σκηνή – Stage, timeline, frames και key-frames, property inspector. Προσθήκη και επεξεργασία. Motion Guide. Μάσκες. Παλέτα σχεδιασμού. Εργαλεία (σχεδιασμού, ζωγραφικής, οπτικής και χρωμάτων). Στατικό και δυναμικό κείμενο. Κείμενο εισόδου. Links. Εισαγωγή αρχείων ήχου. Χρήση ήχου. Χρήση ήχου σε button και στην κίνηση και επεξεργασία του. Streaming. Χειρισμός του player, εξαγωγή αρχείων σε swf, ιδιότητες, απόλυτες και σχετικές διαδρομές. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Web Designer

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Υπολογιστών;

  46. Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Υπολογιστών; Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Υπολογιστών συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου, μονάδα εξόδου, κανάλια δεδομένων. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (καταχωρητές, αριθμητική και λογική μονάδα, μονάδα ελέγχου). Εντολή (μορφή εντολής, κωδικοποίηση εντολής, κύκλος εντολής). Οργάνωση δεδομένων (bits, bytes, words). Προσημασμένοι ακέραιοι. Κωδικοποίηση BCD. Κωδικοποίηση χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC). Τμήματα μνήμης. Υπολογισμός φυσικών διευθύνσεων. Καταχωρητές (γενικής χρήσης, τμημάτων, δεικτών, flag). Τύποι και κατηγορίες κουτιών Η/Υ. Τύποι και κατηγορίες τροφοδοτικών, ισχύς, τύπος, θόρυβος, τρόπος κατασκευής. Τύποι και κατηγορίες μητρικών καρτών, δυνατότητες, extras, socket επεξεργαστή, τύποι μνήμης, controllers, chipset, BIOS. Τύποι επεξεργαστών ανά εταιρία, τύπο, cache, κατανάλωση, socket, πολλαπλού πυρήνα, 32-64 bit. Κατηγορίες ανά συνδεσμολογία, χωρητικότητα, ταχύτητα. Τύποι οπτικών συσκευών, μέσα εγγραφής, formats, τύποι δισκετών. Τύποι, επεξεργαστής γραφικών, μνήμη, ανάλυση, vga - dvi, s – video. Ανάλυση, χρώματα, CRT, TFT - LCD, flat, ρυθμός ανανέωσης. Τύπος, δυνατότητες, επεξεργαστής, ADC - DAC, είσοδοι - έξοδοι, κανάλια. Τύποι εκτυπωτών (dot matrix, laser, inkjet, line printers), μελάνια, toner, ανάλυση, χρώματα, συνδεσμολογία. Κάρτες δικτύου, κατηγορίες, coaxial, utp, ενσύρματες, ασύρματες. Τύποι, κατηγορίες, ταχύτητα, πρωτόκολλα συμπίεσης, φωνή, fax, pstn, isdn, dsl (router). Σειριακή πόρτα, παράλληλη, ps2, din 5, centronix, usb, firewire, Bluetooth, infrared. Κάρτα τηλεόρασης - ράδιο, κάρτα σύλληψης βίντεο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τι είναι λειτουργικό σύστημα, διαχειριστής πόρων, ιστορία των λειτουργικών συστημάτων. Πολυεπεξεργασίας, πολυπρογραμματισμού, πολλλαπλών χρηστών, λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών – δικτύων, κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα. Διεργασίες, Αρχεία, κατάλογοι συστήματος αρχείων, λειτουργίες καταλόγων, κλήσεις συστήματος, φλοιός. Διαχείριση διεργασιών, διαχείριση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, διαχείριση μνήμης, αρχείων, συσκευών εισόδου - εξόδου, διαχείριση αδιεξόδων. Είδη χρονοδρομολόγησης, κύκλος εκτέλεσης διεργασιών, αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Ορισμός, εικονικές διευθύνσεις, διαχείριση εικονικής μνήμης με σελιδοποίηση – με κατάτμηση, τεχνικές File System, Fat, FAT32, NTFS. Εισαγωγή στα windows, γραφικό περιβάλλον, ιστορικά στοιχεία, εκδόσεις, service packs. Εγκατάσταση των windows, παράμετροι, ζητούμενες πληροφορίες από το πρόγραμμα εγκατάστασης, διαμόρφωση δίσκων (partitions), ρυθμίσεις γλώσσας. Αρχιτεκτονική των Windows. Προσθαφαίρεση προγραμμάτων, κονσόλα, προσθήκη υλικού, συσκευές, ρυθμίσεις οθόνης, ενέργειας. Η υπηρεσίες των Windows (services) – αναφορά. Παρακολούθηση απόδοσης, δικτύου, διαχειριστής διεργασιών, λογαριασμοί χρηστών, διαχειριστής δίσκων, Event viewer, διαχειριστής απομακρυσμένης πρόσβασης. System policy editor. Διαγνωστικά εργαλεία. Το TCP/IP στα windows, ρυθμίσεις, εργαλεία, δίκτυο μέσω τηλεφώνου, το πρόγραμμα HyperTerminal. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ορισμός, βασικές κατηγορίες, δυνατότητες. Επιλογές (Office, OpenOffice, StarOffice). Internet Explorer, FireFox Mozilla, Navigator, Flash, director, authorware, dreamweaver, toolbook, Photoshop, CorelDraw, WaveLab, CoolEdit, Premiere, Poser, faces, cool3d. 360, avid, 3D Studio Max, Quark, Messenger, irc, yahoo messenger, Miranda, Windows file manager, total commander, Winzip, Winrar, Antivirus, anti spyware, firewalls, Media player, winamp, real player, quick time, windvd, powedvd. Εγκατάσταση (Office, OpenOffice, StarOffice). Εγκατάσταση Internet Explorer, FireFox Mozilla, Navigator. Εγκατάσταση Flash, director, authorware, dreamweaver, toolbook. Εγκατάσταση Photoshop, CorelDraw, WaveLab, CoolEdit, Premiere, Poser, faces, cool3d. 360, avid, 3D Studio Max, Quark. Εγκατάσταση Messenger, irc, yahoo messenger, Miranda. Εγκατάσταση total commander. Εγκατάσταση Winzip, Winrar. Εγκατάσταση Antivirus, anti spyware, firewalls. Εγκατάσταση Media player, winamp, real player, quick time, windvd, powedvd. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ - TROUBLE SHOOTING Αφαίρεση επεξεργαστή, μνήμης, κάρτας οθόνης, τροφοδοτικού, μητρικής. Προσθήκη τροφοδοτικού, μητρικής κάρτας, μνήμης, επεξεργαστή, κάρτας οθόνης, σκληρού δίσκου, CD, DVD, floppy. Σύνδεση με εκτυπωτή, σαρωτή, modem. Λόγοι μη εκκίνησης του υπολογιστή, «μπλέ» οθόνες, προβλήματα σκληρού δίσκου, κάρτας γραφικών, οθόνης, προβλήματα στα event logs, δυσλειτουργία συσκευών. Προβλήματα εφαρμογών, δυσλειτουργία εφαρμογών, bios error codes, windows error codes. Τύποι και λειτουργία εκτυπωτών. Αναγνώριση προβλημάτων, είτε από το Λειτουργικό Σύστημα, είτε από ενδείξεις πάνω στον εκτυπωτή (Λυχνίες ή Οθόνη). Αφαίρεση διαφόρων κομματιών, επιδιόρθωση ή προσθήκη άλλου κομματιού, καθαρισμός του εκτυπωτή και επανασυρμολόγηση. Λόγοι χρήσης λογισμικού δημιουργίας πανομοιότυπων αντιγράφων. Επιλογές δημιουργίας των αντιγράφων. Τρόποι επαναφοράς μέσω λογισμικού ή μέσω υλικού (κάρτα επέκτασης επαναφοράς συστήματος). Δημιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων με χρήση διαφορετικών επιλογών και στρατηγικών. Επαναφορά συστήματος στην αρχική του κατάσταση με την χρήση των πανομοιότυπων αντιγράφων. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Τεχνικός Υπολογιστών

 • Πως μπορώ να δω μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Web Developer;

  Στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση του πιστοποιητικού Key CERT IT Specialist ως Web Developer συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Ιστορικά στοιχεία, η ιστορία του internet. Πως λειτουργεί το internet (διευθύνσεις IP). Πελάτες και διακομιστές, διευθύνσεις (DNS). World Wide Web. Φυλλομετρητές, βασικές λειτουργίες, επιλογές (options) ενός φυλλομετρητή. Τα πρωτόκολλα του internet. Μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης. File Transfer Protocol, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες. Αποστολή, λήψη, επισυνάψεις, δωρεάν email, δημιουργία λογαριασμού. Newsgroups, forums, εφαρμογές, προγράμματα πελάτες, RSS. Προγράμματα πελάτες για συνομιλία (text chat, voice chat), net meeting. Εφαρμογές του telnet. Δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Bogs. HTML – DREAM WEAVER Τι είναι η HTML, εκδόσεις, τύπος αρχείου, διακομιστές, Tags. HEAD, BODY, TITLE, Headings, Paragraphs, Lists, Rules, Quotations, Bold, Italic, typewriter, emphasized, escape characters. Διαφορά absolute και relative διαδρομή. Linking σε συγκεκριμένα sections, Urls, mailto. Εισαγωγή εικόνων, τακτοποίηση. Εναλλακτικό κείμενο. Εικόνες ως hyperlinks. Χρήση εικόνας ως παρασκήνιο. Χρήση χρώματος, εξωτερικών εικόνων, ήχων, κινούμενης εικόνας. Εισαγωγή, διαμόρφωση frames. Εισαγωγή στοιχείων, αποστολή στο server, Tags για φόρμες (FORM, INPUT, SELECT, TEXT AREA). Γλώσσες scripting, Java, ενσωμάτωση έτοιμου κώδικα JavaScript σε αρχείο HTML. Αναφορά στην DHTML και τις δυνατότητές της. Βασικές έννοιες web design. Αρχιτεκτονική στατικών ιστοσελίδων. Δημιουργία τοπικού site. Δημιουργία πρώτης σελίδας, προεπισκόπησή της. Σύνδεση με απομακρυσμένο διακομιστή. Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου. Δημιουργία παραγράφου και λίστας. Εισαγωγή στα style sheets. Εισαγωγή αρχείου εικόνας. Μορφές και ιδιότητες εικόνων. Εισαγωγή και ιδιότητες αρχείων flash, shockwave. Δημιουργία αντικειμένων flash. Εισαγωγή συνδέσμων Ιδιότητες συνδέσμων και κατηγορίες. Δημιουργία Image Maps. Βασικές έννοιες πινάκων. Εισαγωγή πίνακα. Εισαγωγή στα layers. Μετατροπή layers σε πίνακες και ανάποδα. Δημιουργία frameset. Ιδιότητες frames. Δημιουργία φόρμας. Προσθήκη αντικειμένων φόρμας. Βασικές έννοιες και χρήση Javascript Behaviors. Πιθανά προβλήματα. Στόχευση σε συγκεκριμένους browser. Δημιουργία rollovers. Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειμένων. Έλεγχος φορμών. Βασικές έννοιες και δημιουργία templates. Ορισμός επεξεργάσιμων, επαναλαμβανόμενων και προαιρετικών περιοχών. Ανανέωση σχεδιασμού μέσω templates. Εφαρμογή templates σε υπάρχουσα σελίδα. Χρήση layers αντί για tables. Συνδυασμός layers και behaviors. Επικάλυψη και ένθεση. Ιδιότητες layers. Επιλογή πλατφόρμας. Δημιουργία σύνδεσης. PHP Τι είναι, ορισμός, δυνατότητες, παρόμοιες γλώσσες, ιστορικά στοιχεία, εκδόσεις. Τι χρειαζόμαστε για ν’ αναπτύξουμε σε PHP. Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης της PHP, προαπαιτούμενα, εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini. Σύνταξη της PHP (tags), πληροφορίες για την PHP. Τύποι δεδομένων στην PHP (Booleans, integers, floating point, strings, arrays, objects, resource, NULL. Ορισμός, Δηλώσεις μεταβλητών, προκαθορισμένες μεταβλητές, διαθεσιμότητα των μεταβλητών (scope), μεταβλητό όνομα μεταβλητών. Ορισμός, Σύνταξη των σταθερών, προκαθορισμένες σταθερές. Προτεραιότητα εκτέλεσης τελεστών (operator precedence), αριθμητικοί, καταχώρησης, σύγκρισης, διαχείρισης λαθών, λογικοί, διαχείρισης συμβολοσειρών, πινάκων, τύπων. Δομές ελέγχου ροής, if – else – elseif, while, do while, for, foreach, break, continue, switch, declare return. Δημιουργία συναρτήσεων, ορίσματα, επιστρεφόμενες τιμές, μεταβλητές συναρτήσεις, εσωτερικές συναρτήσεις της PHP. Διαχείριση exceptions, try catch. Χειροκίνητη εγκατάσταση, εφαρμογές αυτόματης εγκατάστασης της PHP, προαπαιτούμενα, εγκατάσταση σε Windows, το αρχείο php.ini. Ασφάλεια στην PHP, διαχείριση του συστήματος αρχείων, παραδείγματα επικίνδυνου κώδικα. Απόκρυψη της PHP. MYSQL Τι προσφέρουν τα ΣΣΒΔ, ιστορικά στοιχεία της MySQL - OpenSource, απαιτήσεις σε υλικό για εγκατάσταση. Εγκατάσταση της MySQL σε Windows. Δημιουργία βάσης Δεδομένων. Διαχείριση βάσης δεδομένων, δικαιώματα χρηστών, ρόλοι. Χρήση του query browser. Χρήση ελληνικών, character sets, time zone. Εισαγωγή στην sql, δυνατότητες, εκδόσεις της sql – διαφορές, αναφορά στην pl-sql. Δημιουργία πίνακα (create table), constraints, indexes. Τροποποίηση – διαγραφή πίνακα (alter table, drop table). Εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή από πίνακα (insert, update, delete. Επιλογή δεδομένων (select), επιλογή δεδομένων από πολλούς πίνακες (join tables), χρήση των σχέσεων, ταξινόμηση, ομαδοποίηση, τελεστές, aliases. Δείτε επίσης την αναλυτική παρουσίαση της εξεταστέας ύλης για το πιστοποιητικό Key CERT IT Specialist ως Web Developer

Close