slider

Συμβούλιο Πιστοποίησης


Αποστολή του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι να παρέχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και να ορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες και κανόνες λειτουργίας, προκειμένου να διατηρείται και να διασφαλίζεται το υψηλό κύρος του Φορέα Πιστοποίησης. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης έχουν ως εξής: 

· Επιβλέπει, ελέγχει και εγκρίνει κάθε επιμέρους διαδικασία πιστοποίησης που εφαρμόζεται μέσω του Key CERT, διαφυλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ακεραιότητα του συστήματος. 

· Εγκρίνει όλα τα νέα ή υπό εξέταση σχήματα πιστοποίησης, τα οποία ενσωματώνονται στις υπάρχουσες υπηρεσίες του Key CERT. 

· Διασφαλίζει ότι στο χώρο του Key CERT δεν υφίσταται καμία σύγκρουση συμφερόντων και ως εκ τούτου ότι δεν διακυβεύεται η ακεραιότητα των πιστοποιητικών και η αμεροληψία των αποφάσεών του. 

· Ελέγχει τακτικά τα αρχεία ώστε να επιβεβαιώνει ότι το σύστημα διαχείρισης πιστοποίησης λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν ορισθεί. 

· Διασφαλίζει ότι το σύνολο των μηχανισμών ενστάσεων και καταγγελιών είναι επαρκείς για την επίλυση των αντιστοίχων θεμάτων. 

· Είναι αρμόδιο για την άρση των πιστοποιητικών από τους πιστοποιημένους κατόχους σε περίπτωση μη κανονικής χρήσης της εκ μέρους τους. 

· Πραγματοποιεί εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Key CERT ως προς την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης πιστοποίησης και την ευρύτερη πολιτική σχετικά με τη λειτουργία του ως φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί παραμένουν επαρκείς και προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της αγοράς. 

· Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Key CERT αναφορικά με την εισαγωγή νέων τύπων πιστοποιητικών και διαδικασιών, με απώτερο σκοπό την εδραίωσή του ως φορέα πιστοποίησης, την ανάπτυξη, αλλά και τη διαφοροποίησή του από τους ανταγωνιστές. 

· Εφόσον παραστεί ανάγκη, το Συμβούλιο Πιστοποίησης υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Key CERT σε θέματα συναλλαγών με νομικούς ή κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση, τόσο του κύρους των υπηρεσιών, όσο και των επιμέρους διαδικασιών πιστοποίησης του Key CERT.